Water… Het valt uit de lucht, het komt uit de kraan en het heeft zich verzameld in de grote zeeën en oceanen van de wereld. Dat water heeft een eigen willetje. Het gaat namelijk van nature van hoog naar laag en dat is niet altijd handig. Met behulp van gemalen kunnen we ervoor zorgen dat de waterstand in een gebied op peil blijft. Kort gezegd is het een grote pomp waarmee we water van een lager naar een hoger niveau kunnen brengen. Wij als Nederlanders zijn een kei in het beheren van water en we willen dan ook graag controle houden. Één van de grootste havens van Europa gaat de strijd aan om het water onder bedwang te houden en de Afdeling Water van deze klant is verantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beheer van – jawel – water.

En voor het beheren van die gemalen (en dus het water) uit de regio schakelde de klant ons in. Het functioneren van de gemalen wordt momenteel geregistreerd met allerlei verschillende meetwaarden. De verificatie van de ontwerpkarakteristieken wordt vervolgens met de hand gedaan. De klant vroeg DWG om een slim systeem te bedenken waarmee deze handeling ondersteund kon worden door (gedeeltelijk) geautomatiseerde analyses. Ons is geen water te diep, dus dat wilden we wel!

Onze aanpak

Wij vinden het belangrijk dat een systeem dat we ontwikkelen ook echt geschikt en handelbaar is voor de mensen die er daadwerkelijk mee gaan werken. Want de strijd aangaan met water, dat laten we graag over aan de experts. We hebben nauw samengewerkt met de eindgebruikers, zodat we een systeem konden realiseren dat perfect aansluit op de werkwijze binnen de operationele afdelingen.

Van helemaal handmatig naar gedegen geautomatiseerd

Dit systeem hebben we ontworpen op een iteratief ontwikkeltraject en geeft alle relevante informatie in één oogopslag weer. De kwaliteit van de brongegevens heeft uiteraard nog steeds de hoogste prioriteit, dus hebben we de focus gelegd op de robuustheid ten opzichte van deze kwaliteit en de traceerbaarheid van acties en beslissingen. En DWG zou DWG niet zijn als we geen rekening hielden met de voortdurende ontwikkeling van de onderliggende infrastructuur. Dat is dan ook uitgebreid meegenomen in het ontwerp van het systeem.

Usability voorop!

Of het is gelukt? Dat staat als een paal boven water. We hebben een user interface ontwikkeld die gewoon beschikbaar is via je standaardbrowser. Je hoeft geen speciale, lokale software te installeren om het programma te kunnen gebruiken. Want die zijn er al genoeg, dachten wij zo. Hierbij is gebruik gemaakt van defacto industrIële standaarden zoals C#, .NET, CSS, HTLM5 en MVC. Laat dat water maar komen!