Dat geeft ons (en jou) energie!

Duurzaamheidsprojecten waarin we energie steken, zodat ze energie opleveren. 

Duurzaamheid is op dit moment hot en happening. Dat geldt ook in onze wereld: de wereld van engineers. We hebben de afgelopen jaren veel energie gestoken in diverse duurzame energieprojecten. En kregen wij hier energie van? Nou en of! Met trots blikken we terug op een aantal mooie projecten. Mogen we je meenemen?

Afvalverwerking geeft energie (letterlijk!)

Afval verwerken en daar energie uit opwekken. Dat zijn twee vliegen in één klap. Maar hoe doe je dit zo efficiënt en effectief mogelijk? Daar mochten wij over meedenken. Voor een afvalverwerker werkten we namelijk mee aan een complete afval-nascheidingsinstallatie. We werden betrokken bij het basisontwerp en hebben deze verder uitgewerkt in een detailontwerp, inclusief bestek voor de uitvoering ervan. 

Ook werden we gevraagd om de daadwerkelijke bouw van de installaties op ons te nemen. Dan kun je onder andere denken aan de hoogspanningsinstallatie, transformatoren, laagspanningsverdelers, brandmelders, sprinkles, een omroepsysteem, verwarming, ventilatie en airconditioning. Tenslotte gingen we aan de slag met een upgrade van de besturing van de Bio Energie Centrale (BEC). Deze centrale wekt stroom op uit afval en leidt deze energie naar een turbine, zodat maximaal 22 megawatt aan het net geleverd kan worden.

Onlangs hebben de process safety experts van DWG geholpen om een afvalverwerkingsinstallatie die gedeeltelijk uit bedrijf was weer werkend te krijgen. Hierdoor zitten 30.000 huishoudens er in deze koude wintermaanden weer warmpjes bij.

Wat gebeurt er met de opgewekte energie?

Het afval is verwerkt, de energie is opgewekt. Maar, wat gebeurt er daarna met deze duurzame energie? Een aantal voorbeelden hiervan zijn het verwarmen/verkoelen van industriegebieden, huishoudens of studentencomplexen. Een ander sprekend voorbeeld is dat opgewekte energie getransporteerd wordt naar de stad Rotterdam, via een warmtetransportleiding. Voor deze warmtetransportleiding zijn wij al een hele tijd medeverantwoordelijk voor het onderhoud en de engineering.

Schommelingen op het net

Er komen steeds meer bronnen bij die energie leveren aan het net. Fijn natuurlijk, maar er kleeft ook een nadeel aan. Veel van die bronnen leveren namelijk niet continu energie. Dat zorgt voor ongewenste schommelingen op het net. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, werden we betrokken bij een innovatief project waarbij de overtollige energie tijdelijk wordt opgeslagen en wordt teruggeleverd als dat nodig is. Samen met onze opdrachtgever stonden we aan de basis van het elektrotechnische- en automatisering ontwerp van de installatie. En tot op de dag van vandaag zijn we betrokken bij de realisatie en implementatie van de installaties.

Kortom...

Iedere dag werken wij mee aan de energievoorziening van de toekomst. Heb je zelf ook energie gekregen na het lezen van dit blog? En wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid? Pak die telefoon of kruip achter de computer en neem contact op!

Schrijf me in voor de nieuwsbrief