De industrie en zijn goede voornemens voor 2021

De laatste weken van 2020 zijn aangebroken. De tijd van goede voornemens maken, ligt weer in het verschiet. Voor veel DWG’ers is op de kilootjes letten een belangrijk streven voor het nieuwe jaar. Niet alleen wij doen aan goede voornemens; ook de industrie zet in 2021 weer zijn beste beentje voor. Welk voornemen het hoogst op de agenda staat? Dat lees je in dit artikel.

Energiebesparing: hét grootste voornemen

De industrie buigt zich al jaren over de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder energie verstookt wordt? Nou, daar zijn verschillende oplossingen voor. Ten eerste geldt: meten = weten. Laat daarom software installeren die precies laat zien hoeveel energie er wordt verbruikt. Dat is natuurlijk fantastisch, maar je inspanningen leveren pas wat op als je daadwerkelijk iets met de metingen doet. 

Een oplossing die véél sneller resultaat oplevert, is het inwinnen van advies van een ervaren energieconsultant. Hij of zij weet wat je als eerste moet aanpakken om zo snel én zo effectief mogelijk jouw doel te bereiken. Vergelijk zo’n consultant maar eens met een diëtist die je helpt bij het bereiken van je streefgewicht of met een sportinstructeur die je coacht bij het kweken van die gedroomde spierbundels.

Meer dan 50% ‘afvallen’ in 20 jaar

Energiebesparing is een hot item binnen de industrie. Zeker sinds het akkoord van Parijs: een onderdeel van het internationaal verdrag om de opwarming van de aarde in te perken. Dit akkoord trad op 4 november 2016 in werking, maar de industrie keek hier al veel langer naar. 

Een goed voorbeeld hiervan is de Margarine, Vetten en Oliën-industrie (MVO). Als brancheorganisatie houdt de MVO zich al sinds 1993 aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie. Het resultaat is dat de MVO elk jaar een energiebesparing van 2% voor elkaar bokst. Als je al die jaren tot nu toe bij elkaar optelt, betekent dat een energievermindering van maar liefst 50%! En deze sector verwacht rond 2030 nog ongeveer 15% extra energie-efficiëntie te kunnen realiseren. Mede dankzij duurzamere en energie-efficiëntere werkwijzen, geavanceerde meet- en kwaliteitssystemen en procesoptimalisatie.

Subsidie op energiebesparing

Bedrijven worden beloond als ze energie besparen. Ze krijgen namelijk subsidie voor de investeringen die bijdragen aan energiebesparing. Deze subsidie heet de Energie Investeringsaftrek (EIA) en is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven helpt met het investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Benieuwd wat daar allemaal onder valt? Download hier de volledige Energielijst 2020.

Zelf een steentje bijdragen?

Werk je zelf in de industrie en wil je jouw steentje bijdragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We adviseren je graag over energie-meetsystemen en over het optimaliseren of installeren van systemen. Zo hebben we een goede oplossing ontwikkeld voor het draadloos uitlezen van meetsignalen. Weet je al precies wat je wil en zoek je een goede engineeringspartner? We drinken graag (digitaal) een kopje koffie met je.

Neem contact met ons op!

Schrijf me in voor de nieuwsbrief